Neuroklinik

Den neurologiske klinik tilbyder træning til personer, som har pådraget sig en skade på centralnervesystemet. Det kan fx være efter en blodprop i hjernen eller hjerneblødning (apopleksi), hjerneskade efter et traume eller et operativt indgreb og meningitis.

 

De fysiske følger efter dette kan eksempelvis være gangproblemer, balance- og standproblemer samt ændret funktion af arm og hånd.

Trapper

Genoptræningen efter en hjerneskade kan variere meget efter skadens omfang og årsagen til skaden. Der er behov for individuelt tilrettelangt forløb, hvor der er mulighed for at træne på klinikken eller i eget hjem.

Det er vigtigt at træningen har fokus på det, som har betydning for den enkelte person og som kan højne livskvaliteten. Der lægges vægt på, at træningen kan overføres til funktioner i hverdagen. Der er mulighed for at træne med et specifikt fysisk problem, men der er også mulighed for at træne hen imod en funktionel dagligdagsaktivitet.

Selve træningen kan bestå af balancetræning, stabilitetstræning, gangtræning og træning af kondition og styrke. Dette kan kombineres med et selvtræningsprogram for at øge træningsintensiteten.

Lisbeth Byrrisen står for Neuroklinikken

 

 

 

 

Behandlingen er specialiseret og er ikke en del af den vederlagsfrie ordning. Der gives dog tilskud fra “Danmark” og fra nogle sundhedsforsikringer.