Personale

Fysioterapeut Jesper Fried Vive
Jesper Fried Vive, Fysioterapeut, Cert MDT, Exam MT, Klinikejer
Fysioterapeut Andreas Færch
Andreas Færch, Fysioterapeut
Fysioterapeut Bibi Dige Heiberg
Bibi Dige Heiberg, Fysioterapeut Dip MT
Kasper Stenvang, Massør
Kasper Stenvang, Massør