Hjælper det at strække ud?

Vi bliver ofte spurgt om det hjælper at strække ud. Søger man på nettet eller spørger vennerne, vil man ofte blive forvirret over de forskellige svar. Der findes en masse myter og fejlinformationer på dette område, og derfor er der også mange forskellige meninger om hvorvidt det hjælper.

Svaret er at det kommer an på hvorfor du vil strække ud?

Hjælper det at strække ud? Læs artiklen fra Fysiopunkt - Fysioterapi og idrætsklinik i Odense

Der er to hovedårsager til at folk strækker ud. Denne ene handler om at øge bevægeligheden i muskulaturen, og den anden handler om restitution efter træning og at undgå trænings ømhed (DOMS)

Bevægelighed
Hvis vi starter med bevægeligheden, så peger forskningen på at musklen er en elastik der strækkes, for igen at trække sig sammen når man slipper strækket. Man kan dog godt øge bevægeligheden i en muskel, men det kræver en indsats. Hvis man i en periode minimum to gange om dagen laver en strækøvelse i 2 x 30 sekunder vil man kunne opnå en blivende effekt. Det er dog nok ikke musklen der bliver længere, men der imod musklens tolerance der øges. Sagt på en anden måde, så kan man lære musklen at acceptere at blive strukket mere.

Man skal lave strækket ind i stivheden, eller i de bevægelser der er behov for i sin sport.
Strækker man ud som del af opvarmningen, vil det være en god idé også at lave dynamiske ”stræk”, hvor man i bevægelser får led og muskler længere og længere ud i bevægebanen. Dermed bliver det den funktion man skal udføre der bevæges igennem, og ikke kun den enkelte muskel.

Der skal ikke være smerter forbundet med strækøvelser. Hvis man strækker for hårdt, reagerer musklen ved at trække sig sammen, for at beskytte sig selv.
Strækket må være lidt ubehageligt og lidt ømt, men skal ikke gøre ondt!

Træningsømhed og restitution

Det helt enkle svar på om udspænding virker på træningsømhed og restitution er at, det ved man ikke!

Der er ikke dokumenteret nogen effekt på dette område. Alligevel er der mange der gør det, fordi de kan mærke en bedring. Om effekten skyldes strækket, det at man sidder og slapper af eller noget helt tredje er ikke til at sige. Det afgørende er heller ikke hvorfor det evt. virker, men om det virker. Så hvis du føler at det giver en god effekt og det føles godt… Så gå til den.

_______________________________________________________________________

Alt i alt, så handler det om at være sig bevidst hvorfor man strækker ud, og hvad man ønsker at få ud af det. Det er derfor ikke kun et spørgsmål om det hjælper, men også om du har behov for det…

Ikke alle har nødvendigvis behov for at trække ud...

Det er ikke alle der får noget ud af at strække ud. Om det er nødvendigt er også meget afhængig af f.eks. hvilken sport man dyrker og om ens muskler overhovedet er for korte.

 

 

 

 

Jesper Fried Vive,
Fysioterapeut, Cert. MDT, Exam MT
14. feb. 2013